Gymkredsens ledergruppe

Formand: Tobias Balzer Carlsen (tvbc@live.dk)

øvrige medlemmer kan du få kontaktoplysninger på ved at kontakte Tobias.